Vanndagen 2011

Presentasjoner

Water co-operation under the protocol of water and health opens up for new possibilities and new partnerships  Carola Bjørklund,
Utenriksdepartementet
Challenges and Opportunities for Integrated Urban Water Management in Low and Middle-Income Countries Jonathan Parkinson, International Water Association, IWA
FNs protokoll om vann og helse og Norges rolle Harsha Ratnaweera, NIVA/UNESCO/UMB
Når vannkilden er tom –  kan avsalting redde verdens voksende storbyer? Christian Wee, Aqualyng AS
Konklusjoner fra klimatilpasningsutvalget Inger Hanssen-Bauer, Meteorologisk institutt
Blågrønn urbanisering som tilpasning til klimaendringene

 

Kathrine Strøm Brattli, COWI Elin T. Sørensen, Stenberg/Sørensen DA
Flomdirektivet og byenes tilpasning til klimaendringer  Bent Braskerud,
NVE
Introduksjon til debatt:
Endringer i vannsituasjonen – er kommunene forberedt?
Lisbeth Iversen,

Bergen kommune