Vannforskning 2014

Vannforskning 2014 – Utfordringer med flom i små felt og vann på avveie

Hydrologirådet arrangerer 21. oktober fagmøtet i Bø i Telemark. Se endelig program

Det pågår mye vannforskning i Norge knyttet til direkte eller indirekte effekter av flom og vann på avveie. Vi inviterer phd- og masterstudenter til å presentere sine prosjekter og resultater knyttet til dette temaet.

Vi ønsker at fagmøtet blir et godt forum for deling av kunnskap og diskusjon for både studenter og erfarne innen fagfeltet.
Program 

Fagmøtet finner sted på Høgskolen i Telemark, Bø, rom 4-311B.

Pris/ Påmelding: 

Deltakerpris inkl. lunsj: kr 500,-. Studenter gratis (meld deg likevel på). Påmeldingsfrist:16. oktober til nhr@nve.no

Studenter kan søke reisestøtte på www.hydrologiraadet.no

Togtider: 
Oslo S – Bø: 07.25 – 09.24
Bø – Oslo S: 16.27 – 18.27

Kontaktpersoner
Anne Haugum, NHR/NVE, nhr@nve.no, tlf. 22 95 92 92
Live Semb Vestgarden, NHR/HiT, live.s.vestgarden@hit.no, tlf. 35 95 27 97 

In english

Arrangører: 
Norsk hydrologiråd, Høgskolen i Telemark,NIFS-programmet og UNESCO-IHP