Verdens vanndag 2018: Seminar «Natur for vann» 22. mars

22. mars blir det på tradisjonelt vis arrangert et seminar på Forskningsparken, Blindern. Seminaret er den offisielle, nasjonale markeringen av FNs Verdens vanndag, som markeres 22. mars hvert år. Årets internasjonale tema er «Nature for Water».

Temaer som vil bli belyst:

  • Hva betyr naturen og naturens prosesser for forvaltning av vannressursene våre?
  • Hvilken verdi har naturen for vannkvalitet og kvantitet?
  • Kan naturbaserte løsninger for rensing og håndtering av vann i byer bidra til bedre forvaltning?
  • Kan naturbaserte løsninger bidra til redusert flomrisiko i de store vassdragene våre?

Deltakeravgift: 750 kr. Studenter/pensjonister: 100 kr.

Studenter kan søke om dekning av reisekostnader over kr 500 fra Norsk Vannforening eller Norsk hydrologiråd . Send e-post til tone.juel@tekna.no eller nhr@nve.no før 19. mars.

Påmelding på: https://www.tekna.no/kurs/verdens-vanndag-2018-36016/ innen 15 mars.

 Se programmet her.