Northern Research Basin konferanse august 2019

18.-24. august 2019 avholdes 22nd Northern Research Basins Symposia/Workshop – Partners in Learning i Yellowknife, Canada.

Frist for å sende inn abstract er 4. mars.
Frist for påmelding er 15. april.

Litt om Northern Research Basins (NRB) fra årsmeldingen til Norsk hydrologiråd 2017:
Nasjonale komitéer under IHP dannet i 1975 arbeidsgruppa Northern Research Basins (NRB). NRBs rolle er å understøtte hydrologisk forskning i nordlige nedslagsfelt som er dominert av snø, is og frossen grunn. I dag deltar Canada, Danmark/Grønland, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA i NRB-samarbeidet. Det er avholdt 21 fagmøter siden 1975.

Norge har store interesser i de hydrologiske forholdene i nord-områdene, bl.a. gjennom vannkraften, og vi opplever stadig større utfordringer relatert til klimaets påvirkning på flom- og skredproblematikk. NRB ønsker i større grad å rette oppmerksomheten mot anvendt hydrologisk forskning og forskning relatert til aktiviteter i kaldklimaområder. NRB-møtene er en god arena for å møte de fremste forskerne på disse områdene og å etablere samarbeid. Det blir derfor oppfordret til å delta på NRB-møtene. Interesserte studenter har mulighet til å søke hydrologirådet om støtte til deltakelse på disse møtene, og PhD-kandidater blir spesielt oppfordret til å delta. Forrige møte var i Yakutsk i Russland august 2017 og Wolf Marchand fra Sweco representerte Norge der på en framragende måte. Mer informasjon om denne konferansen finnes på http://nrb2017.ru/. Her er Proceedings fra konferansen og her er Wolf sitt slide show som kanskje gjør dere også misunnelige. Neste møte blir i august 2020 og det blir helt sikkert både like spennende på alle måter.