Se program og meld deg på fagmøtet «Urbanhydrologi» 29. april kl. 09.00-11.30!

Overvann og vann i by har vært et hett tema i vannmiljøet og i forvaltningen de siste årene, men hvordan står det til med den faghydrologiske bakgrunnen som skal til for å ta de riktige beslutninger i forvaltningen og samfunnet? Dette er det første av to planlagte møter der vi stiller oss følgende spørsmål:

Har vi nok kunnskap om ulike hydrologiske prosesser i små og urbane nedbørsfelt? Har vi nok og riktige måledata? Hvor står forskningen på urban hydrologi i Norge i dag? Hva trengs for å utvikle fagfeltet videre og hvordan kan forskningen kobles til forvaltningen?

Det første møtet omhandler måleteknologi og modellering, og vil bli fulgt opp med et nytt møte til høsten.

PROGRAM

Møtet blir digitalt og gratis og avholdes kl. 09.00 – 11.30.

Meld deg på til: nhr@nve.no innen 25. april. Påloggingsinformasjon sendes ut nærmere seminaret.

Se invitasjonen