Se presentasjoner fra fagmøtet «Urbanhydrologi» 29. april

Overvann og vann i by har vært et hett tema i vannmiljøet og i forvaltningen de siste årene, men hvordan står det til med den faghydrologiske bakgrunnen som skal til for å ta de riktige beslutninger i forvaltningen og samfunnet? Dette er det første av to planlagte møter der vi stiller oss følgende spørsmål:

Har vi nok kunnskap om ulike hydrologiske prosesser i små og urbane nedbørsfelt? Har vi nok og riktige måledata? Hvor står forskningen på urban hydrologi i Norge i dag? Hva trengs for å utvikle fagfeltet videre og hvordan kan forskningen kobles til forvaltningen?

PRESENTASJONER

Metodikk og sensorløsning for måling av hydrologiske variable Knut Magne Møen, NVE
Innsamling av måledata til prosjektering og planlegging av overvannstiltak Lothar Wilhelm Dören, NVE
Bedre nedbørsdata fra hagemålere og andre målenettverk Daniel Ambrosius Hofgaard Prince, COWI
Flood hazard mapping and evaluation of river impacts with Lidar, drones and hydraulic modelling Ana Juárez Gómez, NTNU
Estimating the hydrological performance of green roofs using machine learning Elhadi Mohsen Hassan Abdalla, NTNU
REO: estimering av avrenning fra urbane felt Nils Roar Sælthun. Universitet i Oslo

Program

Invitasjon