Verdens vanndag 2019: Vann og hygiene

Det tradisjonelle seminaret blir arrangert 22. mars på CIENS, Oslo.

Temaet i 2019 er «Leaving No One Behind: Hvordan sikre at «vann og hygiene til alle» blir virkelighet også for marginaliserte grupper».

Temaet handler om FNs bærekraftsmål 6  som har til formål å sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle. Gjennom prinsippet «leave no one behind» ønsker FN å sikre at marginaliserte personer, grupper, regioner eller land ikke faller gjennom bærekraftsmålenes nettverk.

Pris deltakelse (inkl. lunsj): 500 kr.
Pris deltakelse pensjonister (inkl. lunsj): 100 kr.
Studenter gratis – husk påmnelding.
Påmeldingsfrist: 20. mars.

Se programmet.

Påmelding.