Verdens vanndag 22. mars: «Grunnvann – gjør det usynlige synlig». Se presentasjonene

Gjemt under bakken er grunnvann en usynlig, skjult skatt. I de mange deler av verden er dette  den eneste ferskvannsressursen. Grunnvann er usynlig, men betydningen av det er synlig overalt.

Nesten alt flytende ferskvann i verden er grunnvann, og er en viktig vannkilde for drikkevannsforsyning, sanitærsystemer, jordbruk, industri og økosystemer. Men grunnvann er ressurs under stort press. Økende befolkning, økt menneskelig aktivitet og klimaendringer utgjør en trussel for grunnvannet.

Dette er utfordringer som ble behandlet på konferansen  på Verdens vanndag 22. mars.

Se programmet

Se presentasjonene på Vannforeningens you-tube kanal