23. møte i UNESCO IHPs Intergovernmental Council avholdt i Paris, juni 2018

NHRs leder, Hege Hisdal, deltok som medlem i International Hydrological Programme (IHP) sitt  Intergovernmental Coucil-møte i Paris 11.-15. juni. Rådet møtes annethvert år og består av 36 medlemsstater.

IHPs arbeid er direkte tilknyttet Agenda 2030 og SDG 6 om vann og hygiene, men kan også sees i indirekte tilknytning til de fleste av de resterende 16 målene. Flere av sakene under Council var knyttet til dette temaet, både rent faglig, men også hvordan IHP skal synliggjøre sin viktige rolle knyttet til SDG6 og som en viktig kunnskapsleverandør for «policy». Inkludert i dette var forslaget om navneendring fra «International Hydrological Programme» til «Intergovernmental Hydrological Programme».

Les oppsummeringen fra møtet her.