Seminar «Hydrologi frå pol til trope», 26. april på NTNU

Opplev ei reise i Ånund Killingtveit sine fotefar på NTNU, Institutt for vassbygg 26. april. Seminaret «Hydrologi frå pol til trope. Frå permafrost til snøen på Kilimanjaro. Frå vasskraft til vassmangel». Ånund Killingtveit har sett djupe spor etter seg som professor i vassbygging ved NTNU. Han har gjort kraftverkshydrologi til eit eige omgrep og gjennom […]

Norsk juniorvannpris 2017

Prisen gikk i 2017 til Kristian Hansen,  Bodø videregående skole med oppgaven: «Gjenbruk av kunstgjødsel». Juryens begrunnelse: Oppgavene vurderes ut fra kreativitet, vitenskapelig fremgangsmåte, fagkunnskap og presentasjon. Det er vurdert tre gode oppgaver som alle er presentert på en meget god måte. I utvelgelsen av vinneren er det i år valgt en oppgave med en spennende og […]

Presentasjoner Vannforskning 2017: Vannkvalitet, 24. april i Oslo

Presentasjonene fra fagmøtet er nå tilgjengelige. «Vannkvalitet – er vi på riktig vei eller har vi behov for mer integrerte tilnærminger» er tema for fagmøtet som arrangeres i et samarbeid mellom Hydrologirådet, NIVA, NMBU og NIBIO. PROGRAM (endelig) PRESENTASJONER Fagmøtet vil ta for seg følgende tema: Globale vannkvalitetsutfordringer – hva er de store utfordringene internasjonalt, og […]

21st Northern Research Basins (NRB) Symposium and Workshop – abstractfrist: 15 mars

Symposiet og workshop’en blir avholdt i Yakutsk, Russland 5.-12. august 2017. Symposiet og workshop’en tar opp endringer i den hydrologiske syklus i arktiske områder. Forskning relatert til snø, isbreer, permafrost, grunnvann osv. tas opp. Send in abstracts innen følgende tema: • Observational evidences of change in coupled permafrost-hydrology system • Present state and future projections […]

4th Conference on Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes

September 12-14, 2017, Lillehammer, Norway The integration of hydrology and meteorology is crucial for understanding present and future climate and its impacts on various aspects of nature and society. As the climate is changing so is the land surface, changes which in turn influence the atmospheric circulation and the hydrological cycle. One well-known example is […]