Fagmøte «Klimaendringer og vannkvalitet- hva kan vi forvente oss?» 6. mai på NMBU

Fagmøtet, som arrangeres av Norsk hydrologiråd i samarbeid med NMBU og NIBIO, går av stabelen  mandag 6. mai på Ås.

Hva har klimaendringer å si for vannkvaliteten i norske vann og vassdrag? Hvilke utfordringer står vi overfor? Hva vet vi egentlig i dag? Vi har bedt ledende forskere om å belyse dette tema!

Se programmet her.

 

Påmelding innen 26. april til staale.haaland@nmbu.no

Pris: 750 kr inkl. lunsj. Studenter gratis, men husk påmelding innen 26. april.