Fagmøte: Ny teknologi for hydrologiske observasjoner

Torsdag 5. april avholdes fagmøtet som vil skissere nye muligheter for hydrologiske observasjoner i lys av den rivende teknologiske utviklingen. Fagmøtet finner sted i SWECOs lokaler på Lysaker.

Påmeldingsfrist er 16. mars. Send en e-post til: ks@sweco.no

Pris inkludert lunsj: kr 600,-. Studenter gratis. Send allikevel påmelding.

Studenter kan søke reisestøtte til nhr@nve.no. Søknadsskjema ligger på www.hydrologiraadet.no

Se programmet her.