Nominer til Viten om vann 2012

Kjenner du noen som har presentert kunnskap om vann på en god populærvitenskapelig måte? Nominer til Hydrologirådets pris innen 2. mars.
Viten om vann er Hydrologirådets pris for god sin lettfattelige formidling av vannkunnskap har økt interessen for bruk og vern av vann.

Frist for nominering: 2. mars 2012.

Les mer om prisen her.