Viten om vann

Norsk hydrologiråd utlyser hvert annet år prisen «Viten om vann», som kan vinnes av personer som har har presentert vannkunnskap på en god, populærvitenskapelig måte.

Tidligere vinnere er:

2024: Flom-, jordskred og værvarslinga ved NVE og MET (varsom.no) for formidlingen av vær- og flomutviklingen under ekstremværet Hans i august 2023.

2022: Prisen ble ikke delt ut.

2020: Prisen ble ikke delt ut.

2018: Ånund Killingtveit for mangeårig og omfattende formidlingsaktivitet og forfatterskap om temaet hydrologi, særlig knyttet til vannkraft. Han har framstått som en dyktig og engasjert formidler overfor sine studenter, i bransjen nasjonalt og internasjonalt og også av mer populærvitenskapelig karakter til allmenhet og politikere.

2016: Per Einar Faugli for mangeårig og omfattende formidlingsaktivitet og forfatterskap om vern av vassdrag, kulturminner i vassdrag og vassdragsforvaltningens historie i Norge.

2014: Haakon Thaulow for mangeårig og omfattende foredragsaktivitet og forfatterskap om forvaltning av vann og vannressurser for allmennheten, forvaltningen og forskningsmiljøer.

2012: Sylvi Gaut for nettstedet www.grunnvann.no.

2010: Geir Helø, vann-og avløpssjef i Tromsø kommune, for sitt engasjement og kreative arbeid innenfor rekruttering og markedsføring av vannfag.

2008: Ole G. Karlsen for utgivelse av læreboka TERRA MATER med et velskrevet kapittel om hydrologi.

2006: Tor Holtan-Hartwig og Karsten Sølve Nielsen for en stor ”innsats for bruk og vern av vann”  i Oslo-området, bl.a. gjennom arbeidet i Oslo Elveforum.

2005: Lars Andreas Roald for sin lange og aktive formidlingsaktivitet av kunnskap om vann og hydrologi.

2004: Gustav Bjørbæk for sin brede presentasjon av kunnskap om vann, gjennom foredrag, publikasjoner, artikler og bøker.

2003: Arne Tollan for sitt bidrag til boka «Vannressurser».

2002: Kjell Baalsrud for levende og innsiktsfulle publikasjoner, som «Et bidrag til NIVAs historie» og «Bekkene i Bærum».

2001: Terje Tvedt for boka og TV-serien «En reise i vannets historie».

Nominasjonsskjema

Statutter