Video om bærekraftig overvannshåndtering på Island

Video om bærekraftig overvannshåndtering på Island

Avsnittbilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det ny utbygde boligfelt Urridaholt på Island får en bærekraftig overvannshåndtering, der mest mulig av nedbøren skal håndteres lokalt. Boligfeltet ligger rundt Urridavatn og hele avløpsfeltet med ca. 1000 mm nedbør per år er på 235 hektar. Overvannshåndteringen baseres på bruk av gresskledte «swales», sluk og kantstein sløyfes, og det brukes kun permeable dekker.

For å fremme tiltakene er det laget en video, på islandsk og engelsk, rettet mot skoleverket. Vidoen er blitt vist i skoler i kommunen Gardabær på Island og vil snart bli sendt til flere skoler.
Det er å håpe at videoen også kan benyttes av den norske skoleverket.

Lenke til video