Oversikten viser tilbud ved norske undervisningsinstitusjoner på høgskole-/ universitetsnivå. Studietilbudene er begrenset til temaer der hovedfokus ligger mot hydrologi, og omfatter altså ikke alle vannfaglige kurs.

EKSAMENSRETTEDE KURS INNEN ORDINÆRE HØGSKOLE-/ UNIVERSITETSFAG

INSTITUSJON BACHELOR-
PROGRAM
BACHELOREMNER/
SPESIALISERING
MASTERPROGRAM/
STUDIERETNING
SPESIALISERING/
MASTEREMNER
Høgskulen på
Vestlandet
Fornybar energi
Geologi og geofare
Vannteknikk (10 stp)Hydrogeologi
Climate change
Climate change management
(2 år)
Climate Change Ecology (10 stp)Geohazards for land-use planning (10 stp)
Run-off Management
(10 stp)
Environmental Science and Pollution (10 stp)
Climate Change Adaptation in Land Use Planning (10 stp)
Universitetet i  Sørøst-Norge Natur og miljø
Akvatisk økologi
Klima, energi og miljø (10 stp)
Biologi og miljø (10 stp)
Vannforsyning, avløp og avfall (10 stp)
Klima, energi og miljø (10 stp)
Natur og miljø (1 år)
Økologi (Ph.d.)
Georesources and Groundwater (10 stp)
Pollution and Microbiology (10 stp)

Boundary Layers and Local Climates (10 stp)

Vanntema (10 stp)

Norges Tekniske og Naturviten-
skaplige Universitet
 . . Naturressursforvaltning
Bygg- og miljø-
teknikk 
(2 og 5 år)
Energi og miljø
Hydropower Development (2 år)
Vann og miljøteknikk (3 år)
Vann og avløp
Vann og miljø
Vannforsynings- og avløpsteknikk
Vannkraft og vassdragsteknikk
Hydrologi
Norges miljø- og bioviten-
skapelige universitet
Miljø og naturressurser
Hydrologi  (10 stp)
Forurensning – miljø (10 stp)
Miljø og natur-
ressurser
(2 år)
Vann- og miljøteknikk (2 år)
Vann- og miljøteknikk (siv. ing.)
Universitetet i Bergen Geovitskap
. .
.
Universitetet i Oslo Geofysikk og klima
Geologi og geografi
. Geosciences (2 år) Miljøgeofag
Geofarer og geomekanikk
Geofysikk og geodynamikk
Geomorfologi og geomatikk
Hydrologi og glasiologi
Meteorologi og oseanografi
Universitetet i Stavanger Kjemi og miljø Miljøteknologi

Tilbake