Viten om vann 2016

Per Einar Faugli, NVE, ble tildelt prisen for god populærvitenskaplig  framstilling av vannkunnskap i forbindelse med Verdens vanndag.

Faugli fikk prisen for mangeårig og omfattende formidlingsaktivitet og forfatterskap om vern av vassdrag, kulturminner i vassdrag og vassdragsforvaltningens historie i Norge.

Juryens begrunnelse:  Per Einar Faugli har gjennom hele sin yrkeskarriere vært aktiv for å spre kunnskap om bruk og vern av vann gjennom foredrag, publikasjoner, som møtearrangør og møteleder. Han har vist stort engasjement for å samle og formidle kunnskap om vassdrag, konsekvenser av inngrep i vassdrag og vern av vassdrag. Dette inkludert alt fra populærvitenskapelige rapporter fra store FoU-programmer til at hans fotografier blir brukt i ulike publikasjoner. Per Einar Faugli har også bidratt sterkt til å synliggjøre vassdrag og vassdragsanlegg som kulturminner.

Gjennom sine gode pedagogiske evner, som katalysator og pådriver, har han sørget for formidling av vannfaget både til allmennhet, forskere og forvaltere. Han har gitt et solid bidrag for å øke interessen for riktig bruk og vern av vassdrag og vassdragsanlegg.

Juryen vil spesielt bemerke at Per Einar Faugli har evnet å trekke kunnskap om vassdrag inn i tverrfaglige sammenhenger. Et nylig eksempel er bistand i arbeidet med å forankre Norges vannkrafthistorie ved å få Rjukan/Notodden inn på UNESCOs verdensarvliste.

Per Einar er seniorrådgiver i NVE der han har jobbet siden 1985 i forskjellige posisjoner, først som forskningssjef, og nå til slutt i NVEs Museumsordning. Han er utdannet naturgeograf og startet sin karriere i vassdragsforvaltningen i Kontaktutvalget for vassdragsreguleringer ved Universitetet i Oslo i 1974.

Les mer om prisen her.