Hva er UNESCO?

UNESCO er FNs organisasjon for UTDANNING,  VITENSKAP,  KULTUR  OG KOMMUNIKASJON.

 

UNESCO er organisert i 6 regioner med følgende inndeling:

   Region I   Nord-Amerika og Vest-Europa

   Region II   Øst og sentral Europa

   Region III   Latin-Amerika

   Region IV   Asia og the Pasific

   Region Va   Afrika

   Region Vb   De Arabiske stater


I hovedsak implementerer UNESCO sine aktiviteter innen vitenskap gjennom sine internasjonale vitenskapelige programmer:

  • Det internasjonale hydrologiske programmet (IHP)
  • Mennesket og biosfæren (MAB)
  • Det internasjonale geovitenskapelige og geopark-programmet (IGGP)
  • Det internajsonale grunnleggende vitenskapelige programmet (IBSP) 

UNESCO har sitt hovedsete i Paris, med ca. 2100 (juni- 17) faste ansatte fra de ulike medlemslandene. 


Norge har en permanent delegasjon til IHP og OECD. UNESCO-arbeidet ledes per juli -17 av Ambassaderåd Grethe Sofie Bratlie.


Alle UNESCOs medlemsland har nasjonale kommisjoner. Den norske kommisjonen for UNESCO har for perioden 2017-2020 8 medlemmer, og ledes av Tora Aasland. Medlemmene er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet, som også har sekretariatet for kommisjonen
.


NHRs leder Hege Hisdal representerer vitenskap i kommisjonen.


Mer informasjon om den norske kommisjonen finner du her: http://unesco.no/ 

                                     

                                                                                      Tilbake