Internasjonalt samarbeid (IHP)

IHP Intergovernmental Council
Planlegging, avgrensning av prioriteringer og ansvar for gjennomføring av IHP ivaretas av IHP International Council, som består av 36 medlemsland. Disse velges for en fire-års periode ved General Conference of UNESCO, som holdes hvert år i Paris. En rimelig fordeling av medlemmene ivaretas ved valg av representanter.

Norge, ved Norsk hydrologiråds leder Hege Hisdal, sitter i Council for perioden 2016-2019. En oversikt over hvilke andre medlemsland som innehar de 36 setene i IHP Intergovernmental Council finner du her.

De nordiske landene Sverige, Island, Finland, Danmark og Norge har en uformell avtale om å rullere på ett av de 36 setene. Det er imidlertid ingen selvfølge at denne rulleringen følges. Oversikt finnes her. Det har de siste årene vært årlige regionale møter. Hovedhensikten er å diskutere saker som kommer opp i Council, veilede Region 1 sin representant i Bureau og planlegge mulige fellesaktiviteter i Region 1. Den norske IHP-kommisjonen er representert på disse møtene.

IHP Bureau
En person fra hver region velges som medlem av the IHP Bureau. Bureau skal sammen med IHP-sekretariatet i Paris, planlegge Council-møtene og andre møter og sørge for implementering av vedtakene fra Council-møtene.

Representant for Region I i IHP Bureau er professor Helmut Habersack fra Østerrike.

IHP Secretariatet
IHP sekretariatet består av en gruppe fast ansatte personer ved UNESCO i Paris. Sekretariatet ledes av Blanca Jimenez-Cisneros.

Planlegging, avgrensning av prioriteringer og ansvar for gjennomføring av IHP ivaretas av IHP International Council, som består av 36 medlemsland. Disse velges for en fire-års periode ved General Conference of UNESCO, som holdes hvert år i Paris. En rimelig fordeling av medlemmene ivaretas ved valg av representanter.

                                                                                      Tilbake