Hva gjøres i IHP?

Arbeidet i IHP (International Hydrological Programme) er strukturert i faser. Vi er nå i fase VIII (2014-2021) WATER SECURITY Responses to Local, Regional and Global Challenges

 

IHP VIII er inndelt i følgende temaer:

  • Theme 1: Water-related Disasters and Hydrological Changes
  • Theme 2: Groundwater in a Changing Environment
  • Theme 3: Addressing Water Scarcity and Quality
  • Theme 4: Water and Human Settlements of the Future
  • Theme 5: Ecohydrology, Engineering Harmony for a Sustainable World

  • Theme 6: Water Education, Key to Water Security 

IHP har noen felles nettverksprosjekter slik som FRIEND (FRIEND brosjyre (pdf))og HELP.

                                                                 

Tilbake