Delta i IHP

IHP aktiviteter omfatter både samarbeid i mindre arbeidsgrupper og større internasjonale nettverk. Norge deltar bl.a. i et nettverksprosjekt som heter FRIEND (FRIEND brosjyre (pdf)). Vår nasjonale kontakt i dette prosjektet er professor Lena M. Tallaksen ved Institutt for Geofag, Universitetet i Oslo.

 

Forskere som arbeider innenfor temaene som er sentrale i IHP Fase VII kan ta kontakt med den norske IHP-kommisjonen for nærmere informasjon. Det er begrensede midler i systemet, men det er muligheter for å søke om nettverksmidler for å delta på møter eller knytte fagkontakter internasjonalt. Man kan også dra nytte av et stort nettverk av fagfolk verden over. Dette er en fin mulighet til å følge med på fagfelt internasjonalt.

 

                                                                                                  Tilbake