Hvordan samordnes IHP nasjonalt?

Norsk hydrologiråd mottar informasjon fra IHP sentralt, og besvarer ulike henvendelser og formidler kontakt med norske fageksperter ved behov. Norsk hydrologiråd vurderer også hvilke muligheter Norge har til å bidra direkte eller indirekte til IHP-programmet. Videre er Norge med i Council fram til 2019, og Norsk hydrologiråds leder deltar på Council-møtene i Paris 2. hvert år og på møtene i Region 1 (les mer her).  

 

                                                                                                   Tilbake