Vann og energi, 20. mars i Oslo

Bli oppdatert på utfordringer og muligheter ved utnytting av vannkraft nasjonalt og internasjonalt. Politisk ledelse i Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet og vassdrags- og energidirektør i NVE Per Sanderud presenterer sine synspunkter.

Programmet legger vekt på miljøutfordringene og det blir en debatt om utbygging av småkraftverk kontra store magasiner.

Seminaret arrangeres i forbindelse med Verdens vanndag. FN har i år bestemt at temaet skal være Water and Energy. Arrangører er Norsk hydrologiråd, Den norske UNESCO-kommisjonen, Norsk vannforening og TEKNAs forum for teknologi og utviklingssamarbeid i samarbeid med NVE og NIVA.

Norsk juniorvannpris og prisene Viten om vann 2014 og Vannprisen 2014 blir delt ut på seminaret.

Seminaret finner sted på Ingeniørenes Hus Møtesenter, Kronprinsensgate 17, Oslo.

Deltakeravgift er kr 500,-. Studenter og pensjonister betaler kr 100,-.

Påmelding innen 15. mars: vannforeningen.no/seminarer

Kontaktperson Tone Juel, tlf. 22 94 76 25, tone.juel@tekna.no