Hva er UNESCO?

UNESCO er FNs organisasjon for UTDANNING,  VITENSKAP,  KULTUR  OG KOMMUNIKASJON.   UNESCO er organisert i 6 regioner med følgende inndeling:    Region I   Nord-Amerika og Vest-Europa    Region II   Øst og sentral Europa    Region III   Latin-Amerika    Region IV   Asia og the Pasific    Region Va   Afrika    Region Vb   De Arabiske stater I hovedsak implementerer UNESCO sine aktiviteter innen vitenskap gjennom […]

3rd Conference on Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes

Konferansen finner sted på Lillehammer 7.-9. september 2015. Frist for å sende inn abstract er 15. mars. Det er nå åpent for påmelding.

Nordic Water 2014

Nordic Water 2014: «The Nordic Hydrology Model» – Linking science and practice Konferansen går av stabelen 11.-13. august 2014 i Stockholm. Dette er den XXVIII nordiske hydrologiske konferanse og samler hydrologer fra de nordiske og baltiske land.

Nytt internasjonalt nettverk

Nytt internasjonalt nettverk for hydrologiske komiteer Det er i 2014 etablert et internasjonalt nettverk for de nasjonale hydrologiske komiteene. Hydrologirådet er medlem av nettverket.

Vann på ville veier

Vann på ville veier – hvordan hindre skade NHR i samarbeid med Vannforeningen arrangerer seminaret 28. august i Miljødirektoratet i Oslo.