Internasjonalt samarbeid (IHP)

IHP Intergovernmental Council Planlegging, avgrensning av prioriteringer og ansvar for gjennomføring av IHP ivaretas av IHP International Council, som består av 36 medlemsland. Disse velges for en fire-års periode ved General Conference of UNESCO, som holdes hvert år i Paris. En rimelig fordeling av medlemmene ivaretas ved valg av representanter. Norge, ved Norsk hydrologiråds leder […]

Hva er UNESCO?

UNESCO er FNs organisasjon for UTDANNING,  VITENSKAP,  KULTUR  OG KOMMUNIKASJON.   UNESCO er organisert i 6 regioner med følgende inndeling:    Region I   Nord-Amerika og Vest-Europa    Region II   Øst og sentral Europa    Region III   Latin-Amerika    Region IV   Asia og the Pasific    Region Va   Afrika    Region Vb   De Arabiske stater I hovedsak implementerer UNESCO sine aktiviteter innen vitenskap gjennom […]

3rd Conference on Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes

Konferansen finner sted på Lillehammer 7.-9. september 2015. Frist for å sende inn abstract er 15. mars. Det er nå åpent for påmelding.

Nordic Water 2014

Nordic Water 2014: «The Nordic Hydrology Model» – Linking science and practice Konferansen går av stabelen 11.-13. august 2014 i Stockholm. Dette er den XXVIII nordiske hydrologiske konferanse og samler hydrologer fra de nordiske og baltiske land.

Nytt internasjonalt nettverk

Nytt internasjonalt nettverk for hydrologiske komiteer Det er i 2014 etablert et internasjonalt nettverk for de nasjonale hydrologiske komiteene. Hydrologirådet er medlem av nettverket.