Delta i IHP

IHP aktiviteter omfatter både samarbeid i mindre arbeidsgrupper og større internasjonale nettverk. Norge deltar bl.a. i et nettverksprosjekt som heter FRIEND (FRIEND brosjyre (pdf)). Vår nasjonale kontakt i dette prosjektet er professor Lena M. Tallaksen ved Institutt for Geofag, Universitetet i Oslo.   Forskere som arbeider innenfor temaene som er sentrale i IHP Fase VII kan ta kontakt med den norske IHP-kommisjonen for nærmere informasjon. Det […]

Hva gjøres i IHP?

Arbeidet i IHP (International Hydrological Programme) er strukturert i faser. Vi er nå i fase VIII (2014-2021) WATER SECURITY Responses to Local, Regional and Global Challenges.    IHP VIII er inndelt i følgende temaer: Theme 1: Water-related Disasters and Hydrological Changes Theme 2: Groundwater in a Changing Environment Theme 3: Addressing Water Scarcity and Quality Theme 4: Water […]

Internasjonalt samarbeid (IHP)

IHP Intergovernmental Council Planlegging, avgrensning av prioriteringer og ansvar for gjennomføring av IHP ivaretas av IHP International Council, som består av 36 medlemsland. Disse velges for en fire-års periode ved General Conference of UNESCO, som holdes hvert år i Paris. En rimelig fordeling av medlemmene ivaretas ved valg av representanter. Norge, ved Norsk hydrologiråds leder […]

Hva er UNESCO?

UNESCO er FNs organisasjon for UTDANNING,  VITENSKAP,  KULTUR  OG KOMMUNIKASJON.   UNESCO er organisert i 6 regioner med følgende inndeling:    Region I   Nord-Amerika og Vest-Europa    Region II   Øst og sentral Europa    Region III   Latin-Amerika    Region IV   Asia og the Pasific    Region Va   Afrika    Region Vb   De Arabiske stater I hovedsak implementerer UNESCO sine aktiviteter innen vitenskap gjennom […]

3rd Conference on Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes

Konferansen finner sted på Lillehammer 7.-9. september 2015. Frist for å sende inn abstract er 15. mars. Det er nå åpent for påmelding.