Fagmøter/konferanser arrangert av NHR

Oversikt over planlagte og avholdte fagmøter/seminarer/konferanser arrangert av NHR og/eller NHR i samarbeid med andre institusjoner: DATO FAGMØTER PROGRAM PRESENTASJONER 2023 19.-21.09.23, Lillehammer 7th Conference on Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes Program under utarbeidelse 22.03.23 Røverstaden, Oslo, streaming Verdens vanndag 2023: Accelerating change Program 05.01.23, Oslo Workshop Vassdrag og overvann Program 2022 22.03.22 […]

Det internasjonale hydrologiske programmet (IHP)

Hva er UNESCO? Hvordan fungerer det internasjonale samarbeidet i IHP? Hva gjøres i IHP? Hvordan delta i IHP? Hvordan samordner Norsk hydrologiråd de norske IHP-aktivitetene?

Hvordan samordnes IHP nasjonalt?

Norsk hydrologiråd mottar informasjon fra IHP sentralt, og besvarer ulike henvendelser og formidler kontakt med norske fageksperter ved behov. Norsk hydrologiråd vurderer også hvilke muligheter Norge har til å bidra direkte eller indirekte til IHP-programmet. Videre er Norge med i Council fram til 2019, og Norsk hydrologiråds leder deltar på Council-møtene i Paris 2. hvert år […]

Delta i IHP

IHP aktiviteter omfatter både samarbeid i mindre arbeidsgrupper og større internasjonale nettverk. Norge deltar bl.a. i et nettverksprosjekt som heter FRIEND (FRIEND brosjyre (pdf)). Vår nasjonale kontakt i dette prosjektet er professor Lena M. Tallaksen ved Institutt for Geofag, Universitetet i Oslo.   Forskere som arbeider innenfor temaene som er sentrale i IHP Fase VII kan ta kontakt med den norske IHP-kommisjonen for nærmere informasjon. Det […]

Hva gjøres i IHP?

Arbeidet i IHP (International Hydrological Programme) er strukturert i faser. Vi er nå i fase VIII (2014-2021) WATER SECURITY Responses to Local, Regional and Global Challenges.    IHP VIII er inndelt i følgende temaer: Theme 1: Water-related Disasters and Hydrological Changes Theme 2: Groundwater in a Changing Environment Theme 3: Addressing Water Scarcity and Quality Theme 4: Water […]