Urbanhydrologi – presentasjoner

Fagmøtet skapte stor interesse og tok opp utfordringene som økt fortetting og klimaendringer i stadig større grad skaper for det hydrologiske kretsløpet i urbane områder. Se presentasjonene.I 2007 passerte jordas antall by-boere antallet ikke by-beboere. Urbaniseringen har en dramatisk virkning på det hydrologiske kretsløpet. Hvordan skal vi håndtere framtidas overvann i byene  og hvilken kompetanse […]

Hydrologisk forskning

Hydrologisk forskning i Norge 24. oktober, Oslo   Nye forskningsresultater fra PhD- og MSc-prosjekter presenteres på fagmøte i regi av Hydrologirådet i samarbeid med UiO og NVE på CIENS (Forum). Studenter inviteres til å presentere egne arbeider. Endelig program er klart.Hydrologirådet i samarbeid med Universitetet i Oslo og Norges vassdrags- og energidirektorat ønsker med fagmøtet å […]

Verdens vanndag 2012

22. mars avholdes konferansen «Vann og matsikkerhet» på CIENS i Oslo. Konferansen setter fokus på forholdet mellom vann og matsikkerhet og forklarer og utdyper begrepene “vannfotavtrykk” og “virtuelt vann”. Hvordan norske fag- og bistandsorganisasjoner jobber med problemstillingene gjennom konkrete prosjekter i utviklingsland blir diskutert.FN har utpekt vann og matsikkerhet som tema på Verdens vanndag i […]

Presentations

2nd Conference on Modelling hydrology, climate and land surface processes Hydrological processes  Keynote: Is soil physics based on the wrong experiment? Keith Beven, Lancaster University, UK Keynote: Multi-scale distributed hydrological modeling using modelling platforms application to the understanding of peri-urban catchment hydrology and flash floodsIsabelle Braud, CEMAGREF, France Large-scale hydrological modelling in Southern Africa based on global […]

2nd Conference on Modelling Hydrology

2nd Conference on Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes, 10th-12th of September 2012 Second announcement Information The integration of hydrology and meteorology is crucial for understanding present and future climate and its effects on various aspects of society. Extreme weather may cause increased frequency of floods, droughts, landslides and damages to infrastructure. The demand for and the […]