Presentasjoner fra Vannforskning 2014 – Utfordringer med flom i små felt og vann på avveie

Nå kan du se presentasjonene fra fagmøtet som ble avholdt i Bø 21. oktober 2014.

Les mer

Vann og energi, 20. mars i Oslo

Bli oppdatert på utfordringer og muligheter ved utnytting av vannkraft nasjonalt og internasjonalt. Politisk ledelse i Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet og vassdrags- og energidirektør i NVE Per Sanderud presenterer sine synspunkter.

Programmet legger vekt på miljøutfordringene og det blir en debatt om utbygging av småkraftverk kontra store magasiner.

Seminaret arrangeres i forbindelse med Verdens vanndag. FN har i år bestemt at temaet skal være Water and Energy. Arrangører er Norsk hydrologiråd, Den norske UNESCO-kommisjonen, Norsk vannforening og TEKNAs forum for teknologi og utviklingssamarbeid i samarbeid med NVE og NIVA.

Norsk juniorvannpris og prisene Viten om vann 2014 og Vannprisen 2014 blir delt ut på seminaret.

Seminaret finner sted på Ingeniørenes Hus Møtesenter, Kronprinsensgate 17, Oslo.

Deltakeravgift er kr 500,-. Studenter og pensjonister betaler kr 100,-.

Påmelding innen 15. mars: vannforeningen.no/seminarer

Kontaktperson Tone Juel, tlf. 22 94 76 25, tone.juel@tekna.no

Konferanser

Norsk hydrologiråd skal bidra til å heve kunnskapsnivået innen hydrologi. Dette gjøres bl.a. ved å arrangere egne fagmøter.

Videre ønsker Norsk hydrologiråd å gi en oversikt over andre nasjonale og internasjonale møter og konferanser.

 

Fagmøter, seminarar, konferanser arrangert av Norsk hydrologiråd

Nasjonale og internasjonale konferanser og workshops

Kurs