Fagmøter/konferanser/webinarer arrangert av NHR

Oversikt over planlagte og avholdte fagmøter/seminarer/konferanser arrangert av NHR og/eller NHR i samarbeid med andre institusjoner:

DATO FAGMØTER PROGRAM
PRESENTASJONER
2024
30.04.24, kl. 11.00-11.45, Teams Webinar: Maskinlæring for værvarsling,
ved Matthew Chantry fra ECMWF
20.03.24, CIENS, Oslo Verdens vanndag 2024: Water for peace Program
Presentasjoner
30.01.24, kl. 11.30-12.15, Teams Webinar: Erfaringer fra «Hans» i Drammensvassdraget/ Hallingdal, ved Geir Jevnaker, Hafslund ECO
2023
12.10.23 Webinar: «1000-års flommen – hvordan kan vi tilpasse oss?», ved James Lancaster fra Norconsult
19.-21.09.23, Lillehammer 7th Conference on Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes Program
Presentasjoner
22.03.23
Røverstaden, Oslo, streaming
Verdens vanndag 2023: Accelerating change Program
05.01.23, Oslo Workshop Vassdrag og overvann Program
2022
22.03.22
CIENS, streaming
Verdens vanndag 2022: Grunnvann – gjør det synlige synlig Program
 
2021
Streaming Verdens vanndag 2021: Verdsetting av vann Program
2020
24.11.20 (ny dato), CIENS og streaming Verdens vanndag: Vann og klimaendringer Program
17.11.20, streaming Kraftverkshydrologi og miljøforhold Program
 
2019
15.10.19, Oslo
Vassdrag og overvann Program
Presentasjoner
17.-19.09.19
Lillehammer
5th Conference on Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes Program
22.03.19, Oslo Verdens vanndag: Leaving no one behind Teaser
 
2018
20.-21.10.18, Gardermoen Kraftverkshydrologi og miljøforhold
 Program
13.-15.08.18,
Bergen
Nordisk Hydrologisk Konferanse 2018 Abstractbok
05.04.18,
Lysaker
Ny teknologi for hydrologiske observasjoner Presentasjoner
22.03.18,
Oslo
Verdens vanndag 2018: Natur for vann
Program
Presentasjoner
2017    
12.-14.09.17, Lillehammer 4rd Conference on Modelling and Land Surface Prosesses Program
24.04.17, Oslo Vannforskning 2017 – Vannkvalitet Program
Presentasjoner
22.03.17, Oslo Verdens vanndag: Avløpsvann – fra sykdomsfremkaller til ressurs Program
Presentasjoner
18.01.17, Oslo Vannkraft og vilkårsrevisjoner Presentasjoner
2016
1.-2.11.16, Oslo Hydrologi, vassdragsforvaltning og miljøforhold (NHR og Energi Norge)  
27.04.16, NTNU Hydrologisk forskning 2016  
17.03.16, Oslo Verdens vanndag 2016: Vann og arbeidsplasser  
3.4-02.16, Trondheim NGUs 25. nasjonale seminaret om hydrogeologi: Urban- og hydrogeologi Program
21.04.15, Oslo Varsling av naturfare, nå og i fremtiden
24.03.15, CIENS, Oslo Verdens vanndag 2015: Vann og bærekraftig utvikling  Program 
17.-18.03.15, Oslo Kraftverkshydrologi og miljøforhold Program
10.-11.03.15, NGU, Trondheim 24. nasjonale seminar om hydrogeologi og miljø Program
21.10.14, Bø i Telemark Vannforskning 2014: Utfordringer med flom i små felt og vann på avveie Program
Presentasjoner
28.08.14, Oslo Vann på ville veier – hvordan hindre skade
11.-12.03.14 NGUs 23. seminar om hydrologeologi og miljø
14.-15.05.13, Trondheim NGUs 22. seminar om hydrologeologi og miljø: Groundwater and Cultural Heritage Program
19.03.2013, CIENS, Oslo Verdens vanndag: Kampen om vannet – samarbeid eller konflikt? Program
20.11.12, Ås Hydrologisk forskning i Norge 2012 – Vannets vei i landskapet – hydrologiens betydning for miljøstatus Invitasjon
Program
Presentasjoner
5.-6.11.12, Trondheim Kraftverkshydrologi og produksjonsplanlegging Presentasjoner
13.09.12, Oslo  Hydrological Forecasting and Uncertainties .
10.-12.09.12, Losby Gods Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes Presentasjoner
22.03.12, Oslo Verdens vanndag: Vann og matsikkerhet Program
Presentasjoner
24.10.11,
Oslo
Hydrologisk forskning i Norge – nye forskningsresultater fra PhD- og MSc-prosjekter Invitasjon
Invitation (english)
Program
29.09.11,
Trondheim
Urbanhydrologi – grunnlaget for moderne og bærekraftig urban overvannshåndtering Program
Presentasjoner
22.03.11,
Oslo
Verdens vanndag 2011 – Vann i by: urbaniseringsutfordringer ProgramPresentasjoner
18.11.10,
Stavanger
Vannforskning 2010 – Vannkvalitet i et endret klima – kan målene om god økonomisk status oppnås? Program
Presentasjoner
14.10.10, Trondheim Hydrologiske prosesser og skred – overvåking, varsling og forebygging Program
Presentasjoner
14.-16.09.10, Lillehammer Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes Program
Proceedings
9.-11.08.10, Riga, Latvia The Nordic Hydrological Conference  Program
Proceedings
31.05-2.06.10, Oslo Future Climate and Renewable Energy: Impacts, Risks and Adaptation Program
Proceedings
22.03.10, Oslo Verdens vanndag – Vannkvalitet: utfordringer og muligheter Program
Presentasjoner
20.-21.01.10, Trondheim GIS i vassdrag Program
Presentasjoner
23.11.09, Bergen Vannforskning 2009, Bergen Program
Presentasjoner
24.03.09, Oslo Vann uten grenser – Verdens vanndag 2009 Program
Presentasjoner

 

                                                                                              Tilbake