Avløpsrensing fra problemer til muligheter – Case Bekkelaget, v/ professor Lars Hem, Oslo VAV/NMBU

Cloaca Maxima i Roma – rør og religion, v/ Dr. scient marinbiologi og masterstudent idéhistorie Marit Ruge Bjærke

Cloaca Minima – det bergenske avlaupet, v/ historiker Martin Byrkjeland

Sanitet, avloppsvattenshandtering och hållbarhet: Från avfallshantering til resurs v/ forsker Kim Andersson, Stockholm Environment Institute

Hovedfunn fra World Water Development Report, v/ Seniorrådgiver Hege Hisdal

Internasjonale fokus på avløpsvann: FNs bærekraftsmål og EUs perspektiv, v/ forskningsleder Sindre Langaas, NIVA

«Kvinner og menn, jenter og gutter»: erfaringer med beskyttelse og WASH tjenester til sårbare grupper i kriser og konflikt, v/ rådgiver Åshild Skare, Kirkens Nødhjelp

Vann- og avløpsbransjens rolle i det grønne skiftet, v/ direktør Toril Hofshagen, Norsk Vann

De kommunale renseanleggene som byenes nyrer og avløpsvannet som blodet i den urbane metabolismen – om deteksjon av de stygge stoffene, v/ forskningsleder Malcolm Reid, NIVA

Håndtering av avløpsvann i en moderne by, v/ professor Petter D. Jenssen, NMBU

Norsk avløp: Hva finner vi der – til glede og besvær? v/ økolog Sondre Eikås, HIAS