Presentasjoner Verdens vanndag 2013

Tradisjonen tro ble det avholdt en konferanse på CIENS i forbindelse med Verdens vanndag. Temaet «Kampen om vannet – samarbeid eller konflikt?» Konferansen 19. mars satt fokus på hvordan norske miljøer bidrar til «vannsamarbeid» i utviklingsland. Det ble også belyst hvordan samarbeid mellom norske myndigheter og brukerinteresser løser våre nasjonale utfordringer, spesielt etter kravene i EUs vanndirektiv.

Konferansen ble arrangert av Norsk hydrologiråd, Norsk vannforening, Den norske UNESCO-kommisjonen og TEKNA – forum for teknologi og utviklingssamarbeid.

Se programmet her.

Presentasjoner:  Kampen om vannet – samarbeid eller konflikt?
Innledning: Kampen om vannet Torill Engen Skaugen, NHR/UNESCO-kommisjonen/met.no
Vanngrenser følger ikke landegrenser – problemer gir også muligheter Haakon Thaulow, NIVA
Vannmangel i Bangladesh. Samarbeid og konflikter i grenseoverskridende vassdrag Åshild Kolås, Fredsforskningsinstituttet
Klimatilpasning og sårbarhet i India Trond Vedeld, NIBR
Spennende planer for integrert vannforvaltning i Myanmar! Bente Wathne, NIVA
Hvordan bygge opp vannforvaltningen i et land etter 20 års borgerkrig. Eksempel Liberia Kjell Repp, NVE
Norsk vann i en europeisk ramme Anders Iversen, DN
Mjøsa – Samarbeid satt i system Odd Henning Stuen, Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver
Komplisert samordning for helhetlig vannmiljøpolitikk Jan Erling Klausen, NIBR