Nordic Water 2014

Nordic Water 2014: «The Nordic Hydrology Model» – Linking science and practice Konferansen går av stabelen 11.-13. august 2014 i Stockholm. Dette er den XXVIII nordiske hydrologiske konferanse og samler hydrologer fra de nordiske og baltiske land.

Nytt internasjonalt nettverk

Nytt internasjonalt nettverk for hydrologiske komiteer Det er i 2014 etablert et internasjonalt nettverk for de nasjonale hydrologiske komiteene. Hydrologirådet er medlem av nettverket.

Vann på ville veier

Vann på ville veier – hvordan hindre skade NHR i samarbeid med Vannforeningen arrangerer seminaret 28. august i Miljødirektoratet i Oslo.

Vannforskning 2014

Vannforskning 2014 – Utfordringer med flom i små felt og vann på avveie Hydrologirådet arrangerer 21. oktober fagmøtet i Bø i Telemark. Se endelig program

Norsk hydrologiråd