Byåsen vid. skole vant Juniorvannprisen

Fem jenter fra Byåsen vid. skole gjennomførte undersøkelser av mikroplast langs kysten i Mausund i Frøya kommune. Med den prosjektoppgaven vant de Norsk Juniorvannpris for 2018. Utdeling av prisen fant sted på Verdens vanndag 22. mars under konferansen «Natur for vann». Tora Aasland fra den norske Unesco-kommisjonen delte ut prisen. Les mer her.

Nytt fra Hydrologirådet med ny utgave

Byens nye gull – overvann! Hvordan er det mulig? Og hvordan kan bedre data om vannføring bidra til bedre vannforvaltning? Les mer i desember-utgaven av nyhetsbrevet.

Vellykket Modelling-konferanse i september

65 personer fra ulike land deltok på den fjerde internasjonale konferansen «Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes» 12.-14. september 2017 på Lillehammer. Presentasjoner og postere viste utfordringer og muligheter for integrasjon mellom hydrologi og meteorologi for å bedre forståelse av klimaendringer og prosesser i naturen. Les mer om konferansen.

Presentasjoner Vannforskning 2017 – vannkvalitet

Åpning og velkommen Nikolai Friberg, NIVA & Åge Molversmyr, NHR Vannkvalitet i elver og bekker: trender, kunnskapsbehov og tiltakseffekter nasjonalt og internasjonalt Per Stålnacke, NIBIO Finansieringsmuligheter for vannrelatert forskning Per Backe-Hansen, NFR På jakt etter den ukjente vannkvalitet: pressfaktorer, tilstand og integrert vannressursforvaltning i Myanmar Nikolai Friberg, NIVA Modellering av hydrologiske prosesser med høy oppløsning […]

Presentasjoner Verdens vanndag

Avløpsrensing fra problemer til muligheter – Case Bekkelaget, v/ professor Lars Hem, Oslo VAV/NMBU Avløpsvann og -løsninger gjennom historien – fra Cloaca Maxima til mikroplast i havet, v/ historiker Martin Byrkjeland Sanitet, avloppsvattenshandtering och hållbarhet: Från avfallshantering til resurs v/ forsker Kim Andersson, Stockholm Environment Institute «Kvinner og menn, jenter og gutter»: erfaringer med beskyttelse og WASH […]