Seminar «Grunnvarme og grunnvann» 24. april

Den norske avdelingen til International Association of Hydrogeologists (IAH) inviterer til dagsseminar på temaet «Grunnvarme fra grunnvann» 24. april i Sandvika.

Seminaret har som mål å gi en god introduksjon til konseptet Åpne løsninger, drøfte fordeler og ulemper med disse, samt presentere ulike fungerende anlegg i Norge. Seminaret vil inneholde en blanding av foredrag fra forskningsmiljøet, driftspersonell og case studies fra inn- og utlandet.

Dette er et fagseminar for prosjekteiere, kommuner, rådgivere og forskere.

Les mer her.

 

Verdens vanndag 2018: «Natur for vann» – presentasjoner

22. mars ble det på tradisjonelt vis arrangert et seminar på Forskningsparken, Blindern. Seminaret er den offisielle, nasjonale markeringen av FNs Verdens vanndag, som markeres 22. mars hvert år. Årets internasjonale tema var «Nature for Water».

 Program

Presentasjoner

 

Ånund Killingtveit tildelt prisen Viten om vann

Hydrologirådet delte 22. mars 2018 ut prisen Viten om vann for 12. gang.

Prisen ble tildelt Ånund Killingtveit for mangeårig og omfattende formidlingsaktivitet og forfatterskap om temaet hydrologi, særlig knyttet til vannkraft. Han har i en årrekke framstått som en dyktig og engasjert formidler både overfor sine studenter, i bransjen nasjonalt og internasjonalt og også av mer populærvitenskapelig karakter til allmenhet og politikere.

Les juryens begrunnelse her.

Les om tidligere vinnere her.

Ledig stilling innen hydrologi

NIBIO lyser ut ledig stilling som forsker innen vannovervåking og hydrologi.

Søknadsfrist er 12. april.

Les mer her.

Byåsen vid. skole vant Juniorvannprisen

Fem jenter fra Byåsen vid. skole gjennomførte undersøkelser av mikroplast langs kysten i Mausund i Frøya kommune. Med den prosjektoppgaven vant de Norsk Juniorvannpris for 2018. Utdeling av prisen fant sted på Verdens vanndag 22. mars under konferansen «Natur for vann». Tora Aasland fra den norske Unesco-kommisjonen delte ut prisen.

Les mer her.

Presentasjoner Vannforskning 2017 – vannkvalitet

Åpning og velkommen
Nikolai Friberg, NIVA & Åge Molversmyr, NHR

Vannkvalitet i elver og bekker: trender, kunnskapsbehov og tiltakseffekter nasjonalt og internasjonalt
Per Stålnacke, NIBIO

Finansieringsmuligheter for vannrelatert forskning
Per Backe-Hansen, NFR

På jakt etter den ukjente vannkvalitet: pressfaktorer, tilstand og integrert vannressursforvaltning i Myanmar
Nikolai Friberg, NIVA

Modellering av hydrologiske prosesser med høy oppløsning i tid og rom
Stein Beldring, NVE

Vannføring eller vannkvalitet: hva påvirker bunndyr og begroing? En studie fra regulerte og uregulerte elver
Susanne Schneider, NIVA

Klimaendringer, avrenning og tap av næringsstoffer fra landbruket. Hva forteller resultatene fra JOVA-programmet oss?
Johannes Deelstra, NIBIO

Algevekst – innvirkning av klima, næringsstoffer og lys – et langtidsstudie (1999-2016) fra en landbrukspåvirket innsjø
Gunnhild Riise, NMBU

Vann i by –  venn eller fiende? Vannkvalitet og restaurering, med eksempel fra Hovinbekken i Oslo
Therese Fosholt Moe, NIVA

Innovative løsninger for bedre vannkvalitet og lokal behandling av overløpsvann – erfaringer fra DESSIN-prosjektet
Herman Helness, SINTEF

 

POSTERPRESENTASJONER

Groundwater quality affected by Revdalen landfill, Bø municipality (Norway)
Daniel Abiriga (MSc student, presenter), Harald Klempe and Live Semb Vestgarden, University College of Southeast Norway (HSN)

Drifting along:  Initial colonisation by macroinvertebrates of a newly deculverted stream in an urbanized environment
David Arnott (MSc student, presenter), Norwegian University of Life Science (NMBU)

Monitoring and modeling stream bank stability under different vegetation cover
Dominika Krzeminska1 (presenter), Kamilla Skaalsveen1, Tjibbe Kerkhof2  1: The Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO)
2: NIBO and Wageningen University

Phosphorous retention in a mature constructed wetland – effect of hydraulic loading fluctuations
Friederike Krahner (MSc student, presenter), Roald Kommedal and Espen Enge, University of Stavanger (UiS)

Long-term development in lake Øyeren studied by paleolimnological method
Sergii Shyika (MSc student, presenter), Norwegian University of Life Science (NMBU)

Presentasjoner Verdens vanndag

Avløpsrensing fra problemer til muligheter – Case Bekkelaget, v/ professor Lars Hem, Oslo VAV/NMBU

Avløpsvann og -løsninger gjennom historien – fra Cloaca Maxima til mikroplast i havet, v/ historiker Martin Byrkjeland

Sanitet, avloppsvattenshandtering och hållbarhet: Från avfallshantering til resurs v/ forsker Kim Andersson, Stockholm Environment Institute

«Kvinner og menn, jenter og gutter»: erfaringer med beskyttelse og WASH tjenester til sårbare grupper i kriser og konflikt, v/ rådgiver Åshild Skare, Kirkens Nødhjelp

Vann- og avløpsbransjens rolle i det grønne skiftet, v/ direktør Toril Hofshagen, Norsk Vann

De kommunale renseanleggene som byenes nyrer og avløpsvannet som blodet i den urbane metabolismen – om deteksjon av de stygge stoffene, v/ forskningsleder Malcolm Reid, NIVA

Håndtering av avløpsvann i en moderne by, v/ professor Petter D. Jenssen, NMBU

Norsk avløp: Hva finner vi der – til glede og besvær? v/ økolog Sondre Eikås, HIAS

Seminar «Hydrologi frå pol til trope», 26. april på NTNU

Opplev ei reise i Ånund Killingtveit sine fotefar på NTNU, Institutt for vassbygg 26. april.

Seminaret «Hydrologi frå pol til trope. Frå permafrost til snøen på Kilimanjaro. Frå vasskraft til vassmangel».

Ånund Killingtveit har sett djupe spor etter seg som professor i vassbygging ved NTNU. Han har gjort kraftverkshydrologi til eit eige omgrep og gjennom dette hatt stor innverknad på utviklinga av moderne vasskraftplanlegging, drift og ikkje minst miljøomsyn. Han fatta interesse for polar hydrologi og fekk i gang dette som eige fag på UNIS på Svalbard. Han har etablert tett samarbeid med institusjonar i Aust-Afrika og gjennom dette, master og diplom studentar gjort snøen på Kilimanjaro til noko meir enn ei bok av Hemingway. Dette og mykje meir vil vi få eit innblikk i på avslutningsseminaret til Ånund. enn ei bok av Hemingway. Dette og mykje meir vil vi få eit innblikk i på avslutningsseminaret til Ånund.

Se invitasjonen

Norsk juniorvannpris 2017

Prisen gikk i 2017 til Kristian Hansen,  Bodø videregående skole med oppgaven: «Gjenbruk av kunstgjødsel».

Juryens begrunnelse:
Oppgavene vurderes ut fra kreativitet, vitenskapelig fremgangsmåte, fagkunnskap og presentasjon. Det er vurdert tre gode oppgaver som alle er presentert på en meget god måte. I utvelgelsen av vinneren er det i år valgt en oppgave med en spennende og aktuell problemstilling og et solid faglig innhold presentert på en meget god måte.

Juryen har i 2017 bestått av Live Vestgarden, Kristian Drolsum, Arne Haar og Lars J. Hem.

Finalen fant sted på CIENS Oslo i forbindelse med Verdens vanndag-konferansen 22. mars. Hege Hege Hisdal, medlem i den norske UNESCO-kommisjonen, delte ut prisen.

4th Conference on Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes

September 12-14, 2017, Lillehammer, Norway

The integration of hydrology and meteorology is crucial for understanding present and future climate and its impacts on various aspects of nature and society. As the climate is changing so is the land surface, changes which in turn influence the atmospheric circulation and the hydrological cycle. One well-known example is the albedo feedback; a warmer climate means less snow on the ground and a dark surface absorbs more energy than a light surface, thus reinforcing the warming signal through a positive feedback process. This is one of the main reasons why the high latitudes are impacted more rapidly and significantly by climate change than any other region of the world. Another example is soil moisture impacts on land surface-atmosphere interactions through redistribution the available energy as latent and sensible heat fluxes. Still, many studies rely on one-way coupling between the atmosphere and the land surface, thereby neglecting important interactions and feedbacks.

Extreme weather may cause increased frequency of floods, droughts, landslides and damages to infrastructure. The demand for, and the production potential of, renewable energy are also strongly linked to the hydrometeorological system. The Norwegian Hydrological Council recognizes the need to bring together hydrologists and meteorologists to discuss the integration of meteorology and hydrology in all modelling activities that includes weather, climate and water (e.g. weather forecasts, climate prediction, hydrological impact predictions, climate and hydrological model coupling, environmental hazards).

The conference aims to address topics related to modelling the climate system and the interface with the land surface processes and hydrological impacts of climate change. A special focus is given to cold climates, including the boreal, alpine and artic zone. The conference is organized in three sessions.

Session 1: Diagnosing Land-atmosphere interactions
Key note speakers:
Dr. Aaron Boone, Centre National de Recherche Météorologique (CNRM), Météo-France, France
Prof. Frode Stordal, University of Oslo, Norway

Land-atmosphere interactions (LAI), here defined as the exchange of heat, moisture, momentum, and chemical compounds between the surface and lower atmosphere, play a key role in the climate system. The aim of this session is to bring together studies investigating land-atmosphere interactions and its importance for hydrometeorological modelling and applications. Presentations focusing on diagnosing LAI based on observations and land surface modelling (off-line and coupled model simulations) are welcome as are studies assessing the influence of climate and land cover changes on water, energy and carbon (or methane) fluxes.

Session 2: Integration of earth observations for improved forecasting and impact modelling
Key note speakers:
Dr. Patricia de Rosnay, European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF), UK

Observations (remote sensing, station network and in-situ data) are key in the development of earth system models. As the spatial and temporal resolution improves, more detailed land surface processes can be represented. This session welcomes contributions that addresses: i) the parameterizations of processes in earth system models controlling the interactions and feedbacks between the land (snow, ice, permafrost, soil and vegetation) and the atmosphere and ii) the integration and assimilation of earth observations for improved weather forecasts and impact modelling. It also welcomes contributions that use climate data, including ground observations, radar and satellite observations, to assess climate trends and variability, including extreme events.

Session 3: From modelling to decisions
Key note speakers:
Prof. Markku Rummukainen, Centre for environmental and climate research, Lund University, Sweden
Dr. Nathalie Schaller, Center for International Climate Research (CICERO),  Norway
Prof. Oddbjørn Bruland, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Norway

Climate impact studies often depend on downscaled, bias corrected or perturbed input data. This session welcomes contributions that are related to validation, adjustment and homogenization of climate forcing data, and subsequent model sensitivity to the choice of input data (or method). Applications may address hydrologic, atmospheric and climate modelling, and also focus on its societal relevance such as modelling related to management or adaptation strategies, warning and preparedness issues. We also welcome contributions related to communicating forecasts and climate projections for decision-making.

Programme (29.08.17)

Abstracts

Important dates

February 8, 2017 Registration opens
April 1, 2017 Abstract deadline
May 5, 2017 Abstract acceptance reply
June 1, 2017 Deadline, registration and payment


Venue and accomodation
12 – 14 September 2017 at Scandic Lillehammer Hotel in Norway. Please make your hotel booking here.

Travel information
You can easily reach Lillehammer by train from Oslo Airport Gardermoen (approx. 1 h 40 min, 145 km). Travel time from Oslo city center (central train station) is approx. 2 h 10 min.  From Lillehammer train station there is a short walk (800 m) to the hotel.

The train schedule can be found here: https://www.nsb.no/en/


Conference fee
Registration rate 12 – 14 September (conference, lunches, dinners 12 to 14 September)   NOK 3100,-

Registration rate 12 September (conference, lunch, dinner)                                                    NOK 1900,-

Registration rate 13 September (conference, lunch, dinner)                                                    NOK 1900,-


Registration
Please registrer here within 1 June 2017.

Excursion
The excursion will go to Maihaugen in Lillehammer.


Conference committee
Prof. Lena M. Tallaksen, University of Oslo (UiO)
Dr. Dagrun Vikhamar Schuler, Norwegian Meteorological Institute (MET Norway)
Dr. Uta Gjertsen, Statkraft
Dr. Ingjerd Haddeland, Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB)
Dr. Stein Beldring, Norwegian Water Resources and Energy Directorate (NVE)
Dr. Sjur Kolberg, SINTEF Energy Research (SINTEF)


Sponsors: