Presentasjoner Verdens vanndag

Avløpsrensing fra problemer til muligheter – Case Bekkelaget, v/ professor Lars Hem, Oslo VAV/NMBU

Avløpsvann og -løsninger gjennom historien – fra Cloaca Maxima til mikroplast i havet, v/ historiker Martin Byrkjeland

Sanitet, avloppsvattenshandtering och hållbarhet: Från avfallshantering til resurs v/ forsker Kim Andersson, Stockholm Environment Institute

«Kvinner og menn, jenter og gutter»: erfaringer med beskyttelse og WASH tjenester til sårbare grupper i kriser og konflikt, v/ rådgiver Åshild Skare, Kirkens Nødhjelp

Vann- og avløpsbransjens rolle i det grønne skiftet, v/ direktør Toril Hofshagen, Norsk Vann

De kommunale renseanleggene som byenes nyrer og avløpsvannet som blodet i den urbane metabolismen – om deteksjon av de stygge stoffene, v/ forskningsleder Malcolm Reid, NIVA

Håndtering av avløpsvann i en moderne by, v/ professor Petter D. Jenssen, NMBU

Norsk avløp: Hva finner vi der – til glede og besvær? v/ økolog Sondre Eikås, HIAS