Oppføringer av Redaktør

Vann og energi, 20. mars i Oslo

Bli oppdatert på utfordringer og muligheter ved utnytting av vannkraft nasjonalt og internasjonalt. Politisk ledelse i Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet og vassdrags- og energidirektør i NVE Per Sanderud presenterer sine synspunkter. Programmet legger vekt på miljøutfordringene og det blir en debatt om utbygging av småkraftverk kontra store magasiner. Seminaret arrangeres i forbindelse […]

3rd Conference on Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes

NHR arrangerer for tredje gang en internasjonal konferanse, denne gang på Lillehammer 7.-9. september 2015. Planleggingen er godt i gang. Det blir avholdt tre sesjoner: Session 1: Land-atmosphere interactions Confirmed key note speakers: Dr. Eleanor Blyth, Center for Ecology and Hydrology, United Kingdom Prof. Jessica Lundquist, University of Washington, USA Prof. Frode Stordal, University of […]

Nytt fra Hydrologirådet er ute med ny utgave

Lurer du på hva 1500 millioner år har gjort med naturressursene i Norge? Er du nysjerrig på hvordan man bedre kan varsle hydrologiske ekstremer? Les mer i desember-utgaven av Nytt fra Hydrologirådet. Tidligere nyhetsbrev finner du her: www.hydrologiraadet.no

NIVA: Effekter av vulkanutbrudd på vann i Norge

I sammenheng med vulkanutbruddet på Island har NIVA i flere nyhetsinnlegg behandlet tema vannkvalitet i sammenheng med vulkanutbrudd. Mulige effekter på elver og innsjøer i Norge av vulkanutbrudd på Island – Eyafjallajókull og Katla(fra 20.04.2010)NIVA har vurdert hvilke effekter både et kortvarig og et langvarig vulkanutbrudd kan gi på kjemi og biologi i ferskvann i […]

Tema flom på NRK Super

I sammenheng med flomkatastrofen i Pakistan er tema flom tatt opp i flere programinnlegg ved barnekanalen NRK Super. ”Flomkatastrofe i Pakistan” (23 August 2010): Tekst og video om flomkatastrofen i Pakistan.(Videoen er del av hele Supernytt sendingen fra 23 August 2010) ”Hva er flom?” (24 August 2010): Tekst og video om tema flom. Hydrolog Thomas Skaugen ved NVE forteller […]

Ny bok om vann og klimaendringer

Water and Climate Change: An integrated approach to address adaptation challenges,edited by Udaya Sekhar Nagothu, A. K. Gosain and K. Palanisami, published by MacMillan Publishers, India Ltd. ——————————————— Globalt sett er vann en stor knapphetsressurs i produksjon av mat. I et tørke- og flomutsatt land som India, med over en milliard mennesker, vil klimaendringene få dramatiske […]

Rapport fra prosjekt Climate Change and Energy Systems (CES)

Prosjektet Climate and Energy Systems: Risks, Potential and Adaptation(CES) er et av 16 forskningsprosjekter som var valgt ut som del av stragi- og aksjonsplanen fra Nordic Energy Reserach 2007-2010. Nesten 100 forskere fra 33 institusjoner av alle nordiske og baltiske land deltok i prosjektet. Hovedfokus fra prosjektet var undersøkelsen av påvirkningen av framtidige klimaendringer på fornybare energiressurser […]

Video om bærekraftig overvannshåndtering på Island

Video om bærekraftig overvannshåndtering på Island                           Det ny utbygde boligfelt Urridaholt på Island får en bærekraftig overvannshåndtering, der mest mulig av nedbøren skal håndteres lokalt. Boligfeltet ligger rundt Urridavatn og hele avløpsfeltet med ca. 1000 mm nedbør per år er på 235 […]

Viten om vann

Norsk hydrologiråd utlyser hvert annet år prisen «Viten om vann», som kan vinnes av personer som har har presentert vannkunnskap på en god, populærvitenskapelig måte. Neste pris deles ut i 2020. Tidligere vinnere er: 2018: Ånund Killingtveit for mangeårig og omfattende formidlingsaktivitet og forfatterskap om temaet hydrologi, særlig knyttet til vannkraft. Han har framstått som […]