Verdens vanndag 2016 – Vann og arbeidsplasser

Vanndagen ble markert med et seminar på CIENS, Oslo 17. mars.  Temaet var Vann og arbeidsplasser, bestemt av FN.

Seminaret ble arrangert av Norsk hydrologiråd, Norsk vannforening, TEKNA Forum for teknologi og utviklingssamarbeid og den norske UNESCO-kommisjonen.

Presentasjoner vil bli lagt ut her i april.

Se programmet her.

Hege Hisdal valgt inn i UNESCO-IHP Council

Norge, ved Hydrologirådets leder Hege Hisdal, er valgt inn i det det styrende organet for det internasjonale hydrologiske program for en fireårsperiode fra 2016. Valget ble gjort 16. november på UNESCOs generalkonferanse i Paris. IHP er det eneste mellomstatlige program i FN-systemet som vier seg til vannforskning, vannressursforvaltning, utdanning og kapasitetsbygging.

Les mer om utnevnelsen.

Se oppslag hos UNESCO-kommisjonen.

Les mer om UNESCO IHP.

Seminar til heder for Sveinn Thorolfsson, NTNU

I anledning av at Sveinn Thorolfsson ved Institutt for vann og miljøteknikk, NTNU har fylt 70 år, hedres han med et seminar 30. oktober etter 40 års virke. Seminaret «VA-tekniske utfordringer de siste 40 årene» går av stabelen på Vassbygget, NTNU. Les programmet.

Sveinn har veiledet et utall studenter opp gjennom årene. Bildet viser tre av Sveinns tidligere studenter: Ragnhild Nordmelan, Dordi Skjevling og Arve Grinden.

Norsk hydrologirådet takker for et godt samarbeid gjennom mange år og vil framheve Sveinns utrettelige og entusiastiske initiativ for Vann-Norge.

Thorolfsson

Hydrologirådet er 20 år!

Norsk hydrologirådet har i 2015 eksistert i 20 år. Rådet ble stiftet 9. mai 1995 etter initiativ fra Norges forskningsråd, Meteorologisk institutt, NGU og NVE.

24. april feires jubileet i NVE. Ny design på våre godt besøkte nettsider markerer en ny tid med nye muligheter.

Les mer i jubileumsutgaven av Nytt fra Hydrologirådet.

3rd Conference on Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes

Konferansen finner sted på Lillehammer 7.-9. september 2015. Påmeldingsfrist er 1. juni.

Les alt om konferansen her.

PÅMELDING

Konferanseavgift hele konferansen 7.-9. september (konferanse, lunsj, middag, ekskursjon) kr 2 800,-
Konferanseavgift 7. september (dagpakke inkl. konferanse, lunsj, middag) kr 1 800,-
Konferanseavgift 8. september (dagpakke inkl. konferanse, lunsj, middag, ekskursjon) kr 1 800,-

Meld deg på innen 1. juni.

STUDENTSTØTTE

Studenter kan søke om deltakerstøtte. Søknadsskjema finnes her.

Kraftverkshydrologi og miljøforhold

Seminaret gikk av stabelen 17.-18. mars i Oslo, i et samarbeid mellom Hydrologirådet og Energi Norge. Se programmet her.

Les mer

Verdens vanndag: Vann og bærekraftig utvikling – seminar 24. mars

Verdens vanndag markeres tradisjonen tro 24. mars med et seminar på CIENS, Forskningsparken Oslo. Temaet er Vann og bærekraftig utvikling.

Les mer

Pris til Valeriya Filipova

Valeriya Filipova vant Hydrologirådets pris for beste studentpresentasjon ved fagmøtet Vannforskning 2014 – Vann på ville veier i Bø 21. oktober.

Valeriya er dr. gradsstudent ved Høgskolen i Telemark.. Hun vant prisen for sin presentasjon av prosjektet Regionalization of the parameters for the rainfall-runoff model PQRUT.

Prisen er et diplom og 2 500 kr.

Hydrologirådet gratulerer!