Samordning av naturfarevarsler er tema i julenummeret av Nytt fra Hydrologirådet

Her kan du også lese om tørkeåret 2018 og de siste metodene for miljødesign av vassdrag.

Les nyhetsbrevet her.

Verdens vanndag 2019: Vann og hygiene

Det tradisjonelle seminaret blir arrangert 22. mars på CIENS, Oslo.

Temaet i 2019 er «Leaving No One Behind: Hvordan sikre at «vann og hygiene til alle» blir virkelighet også for marginaliserte grupper».

Temaet handler om FNs bærekraftsmål 6  som har til formål å sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle. Gjennom prinsippet «leave no one behind» ønsker FN å sikre at marginaliserte personer, grupper, regioner eller land ikke faller gjennom bærekraftsmålenes nettverk.

Program er under utarbeidelse.

Les mer her.

Ledig direktørstilling i IHP

Direktørstillingen for det internasjonale hydrologiske program (IHP) i UNESCO i Paris er ledig. Søknadsfrist er 15. desember.

Les mer om stillingen her.

Les mer om IHP.

5th Conference on Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes

Den femte internasjonale konferansen «Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes» går av stabelen 17.-19. september 2019 på Lillehammer.

Hovedsesjonene blir:

Session 1: Water cycle extremes
Session 2: From modelling to decisions
Session 3: Learning from environmental data – from field observations to machine learning

Studenter kan søke støtte til deltakelse fra Norsk hydrologiråd. Finn søknadsskjema her.

Mer informasjon kommer ila. desember.

Samarbeid med Gea Norvegica Geopark

Norsk hydrologiråd samarbeider med Geoparken, som er lokalisert i Vestfold og Telemark og omfatter kommunene Larvik i Vestfold og Kragerø, Bamble, Porsgrunn, Skien, Siljan og Nome i Telemark.

Hydrologirådet har bl.a. bidratt med tekster som omhandler hydrologi og prosesser i vann i den flotte utstillingen i Kjærraparken i Larvik kommune. Her vises en geologisk tidslinje, langs en 90 m lang brolagt sti. Tidslinjen viser geologiske «hendelser» på vår klode fra ca. 4 600 millioner år tilbake i tid og fram til nåtiden.

Styret besøkte Geoparken 25. september og ble vist rundt av Geoparkens leder Kristin Rangnes.

Les mer om Gea Norvegica Geoparken her.

Geologisk tidslinje i Kjærraparken.

Informasjon om Numedalslågen, der også prosesser i vann er omtalt.

Nye verktøy for flomberegninger kan du lese om i siste utgave av Nytt fra Hydrologirådet

Nyhetsbrevet omtaler også naturbaserte løsninger for vann og effekten av slike tiltak for flomdempning.

Les her.

Seminaret «Kraftverkshydrologi og miljøforhold» arrangeres 20.-21. november

Temaer som blir presentert er:

 • Klimaendringer og påvirkning på flom og vannbalanse
 • Flomberegning og håndtering
 • Hydrologiske og hydrauliske modeller
 • Fremtidens værprognoser og produksjonsplanlegging
 • Endring av konsesjonsvilkår og vanndirektiv – forvaltningspraksis og case fra bransjen
 • Miljøforhold

Seminaret avholdes på Gardermoen, i et samarbeid mellom EnergiNorge og Norsk hydrologiråd.

Påmeldingsfrist: 20. oktober.

Se program og les mer her.

 

Nordisk Hydrologisk Konferanse samlet 145 deltakere fra de nordiske og baltiske land

Konferansen ble arrangert av Norsk hydrologiråd i samarbeid med Nordisk Hydrologisk Forening 13.-15. august i Bergen. Hovedtema for konferansen var «Hydrologi og vannressursforvaltning i en verden i endring».

Det ble utdelt pris for beste muntlige presentasjon til Xue Yang, som er PhD-student ved Institutt for Geofag ved Universitetet i Oslo. Hun fikk prisen for presentasjonen «Comparing temporal and spatial variability of uncertainty sources for future runoff projections in ungauged regions».

Prisen for beste studentposter ble gitt til Arturs Veinbegrs for bidraget «The application of digital filters and measurements upscale for identification of runoff components for the Berze river». Veinbergs er PhD-student ved Landbruksuniversitetet i Latvia.

Hydrologirådet gratulerer!

Les en oppsummering av dagene i Bergen her.

23. møte i UNESCO IHPs Intergovernmental Council avholdt i Paris, juni 2018

NHRs leder, Hege Hisdal, deltok som medlem i International Hydrological Programme (IHP) sitt  Intergovernmental Coucil-møte i Paris 11.-15. juni. Rådet møtes annethvert år og består av 36 medlemsstater.

IHPs arbeid er direkte tilknyttet Agenda 2030 og SDG 6 om vann og hygiene, men kan også sees i indirekte tilknytning til de fleste av de resterende 16 målene. Flere av sakene under Council var knyttet til dette temaet, både rent faglig, men også hvordan IHP skal synliggjøre sin viktige rolle knyttet til SDG6 og som en viktig kunnskapsleverandør for «policy». Inkludert i dette var forslaget om navneendring fra «International Hydrological Programme» til «Intergovernmental Hydrological Programme».

Les oppsummeringen fra møtet her.

 

 

NHC 2018: abstract-bok er publisert

Abstract-boka til den 30. nordiske hydrologiske konferansen som skal avholdes 13.-15. august i Bergen, er publisert. Se boka her.

Hovedtemaet for konferansen er «Hydrologi og vannressursforvaltning i en verden i endring». Se oppdatert program her.

Konferansen har følgende deltema:

 • Avanserte metoder i hydrometri og i hydrologisk modellering
 • Land-atmosfære-interaksjoner på høyere breddegrader og i kalde områder
 • Overflate- og grunnvann, og blågrønne løsninger i urbane områder
 • Hydrologi i små nedbørsfelt og styrtregnflom
 • Vannforbruk, miljøeffekter og øko-hydrologi
 • Vannkraft og klimaendringer: effekter og tilpasning
 • Klimatjenester – tette gapet mellom forskning og forvaltning